КНИГИ БАГАТУР

Ехо от шаманския тъпан

 

 

 

КНИГИ И СТИХОСБИРКИ

Райчо Гънчев

  1. Шепота на планината – СД,1992, стихосбирка
  2. Окото на коня – Сз, „Ариел“, 1997, стихосбирка
  3. Зли връх – С, ИК „Вит“, 1999, стихосбирка
  4. Ехо от шаманския тъпан – ИК, „Булхаус“, 2002, Сз
  5. Българинът и лова – ИК „Булхаус“, 2002,Сз
  6. Багатур – Изд. Тракийски свят, 2005 г
  7. Багатур/малката/ – Изд. Багатур, 2007
  8. Природа – Изд. „Данграфик”, Варна, 2003
  9. Багатур – мечът на сътворението, 2007
  10. По друмищата – ИК „Наслука”, 2007
  11. Багатур – мечът на силата, изд. „Багатур“, 2016, Сз
  12. Зов
  13. ът на предците – изд. „Багатур“, 2020, Сз