ПОПУЛЯРНИ

ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ

от Д-р на ССН и инж. лесовъд Райчо Гънчев

1. Гънчев 1979. Райчев, Р. Вредители или помощници. – Горско дело, бр.33, ноември.

2, Гънчев 1979. Райчев, Р. Дъщеря на върховете – дивата коза. – Искра, бр.10 .

3. Гънчев 1979.Райчев, Р. За Балкана и някои негови обитатели. – Защита на природата, бр. 9.

4 . Гънчев 1979.Райчев, Р. Само обич не стига. – Искра, бр.41, 28 септември.

5 . Гънчев 1980.Райчев, Р. Властелините на нощта. – Фотолов, 9 ноември.

6 .Ганчев 1980. Райчев, Р. Горската ушата сова. – Искра, бр.3.

7 . Гънчев 1980. Райчев, Р. Дивата коза – сигнализация и поведение. – Лов и риболов, бр. 4

8 . Гънчев 1980.Райчев, Р. Любопитство при животните. – Природа и знание, бр. 4.

9.Гънчев 1980. Райчев, Р. Нашето дивечово богатство. – Септември, 25 октомври.

10 . Гънчев 1980. Райчев, Р. Разпространение и численост на дивата коза в Стара планина. – Горско стопанство, бр. 4.

11 ънчев 1981г. Райчев, Р. Трофеите на старозагорските ловци. – Септември, 30 май.

12 . Гънчев 1982. Райчев, Р. 3а ново отношение към мечката. – Природа и знание, бр. 2.

13 . Гънчев 1982. Райчев, Р. Приятели. – Природа и знание, бр. 2.

14 . Гънчев 1985. Райчев, Р. Обездвижване от разстояние на едър дивеч. – Горско стопанство и горска промишленост, бр. 10.

15 . Гънчев 1986. Райчев, Р. Мечка-човек. – Лов и риболов, бр.11.

16 . Гънчев 1987. Райчев, Р. В дебрите на Балкана. – Защита на природата, бр.1.

Гънчев 1988. Райчев, Р. Бисери в старопланинската огърлица. – Българско фото, бр.1.

18.Гънчев 1988. Райчев, Р. И лекарство и стимулатор. – Горско дело, бр. 48.

19.Гънчев 1988. Райчев, Р. Ревът на елените. – Космос, бр. 2 .

20.Гънчев 1989. Райчев, Р. Ехо от изстрела. – Защита на природата, бр. 6. 

21.Гънчев 1989. Райчев, Р. Околната среда  и едрият дивеч. – Лов и риболов, бр.10.

22.Гънчев 1989  Райчев, Р. Ловни полетa в планината. – Септември.

23.Гънчев 1990. Райчев, Р. Взаимоотношения между човек и едрите хищници. – Лов и риболов, бр. 9.

24.Гънчев 1990 . Райчев, Р. Промените в горските екосистеми и запасите от едър дивеч. – Горско стопанство, бр. 5, с.19-22.

25.Гънчев 1996. Райчев, Р. Светло става по друг, може би по интересно. –Гора, бр. 2 .

26.Гънчев 1996  Райчев, Р. Ловът – древен и вечно млад. – Лов и риболов.

27.Гънчев 1998. Райчев, Р. Оживяват ли древните фрески. – Лов и риболов, бр. 1

28.Човекът и едрите хищници. – Лов и риболов, бр. 3 .

29.Гънчев 1999. Райчев, Р. Балканът не проси, а търси. – Стил на живот, бр.5.

30.Гънчев 1999. Райчев, Р. Еньовден в Ъглен – Вит, бр. 1.

31.Гънчев 2000. Райчев, Р. Ловецът теб, българино. – НБП, 18 ноември.

32.Гънчев 2000. Райчев, Р. Юнашка слабост. – НБП 2000-2001.

34.Гънчев 2001. Райчев, Р. Животно е борба.- Лов и риболов, бр. 2.

35.Гънчев 2002. Райчев, Р. Тян Шан – домът на козирога. – Ловецъ, бр. 12.

36.Гънчев 2003. Райчев, Р. Духът на вечния ловец – Духът на мечката. – Ловът, бр.1.

37.Гънчев 2003. Райчев, Р. За турове в Кавказ – тържество на ловния дух. – Ловецъ, бр.9.

38.Гънчев 2003. Райчев, Р. Лов сред Африкански буш. – Ловът, бр. 4.

39.Гънчев 2003. Райчев, Р. Мечката – величие на Европейската фауна. Подир Стръвницата. – Ловът, бр. 3.

40.Гънчев 2004. Райчев, Р. Ескиз към портрета на моя приятел Райчо Гънчев. – Ловецъ, бр. 3.

41.Гънчев 2004. Райчев, Р. Курбан за мечка. – Ловът, бр. 9.

42.Гънчев  2004. Райчев.Лиска ,Ловът 2004 г,

43.Гънчев 2004. Райчев, Р. Подир белия козирог. – Ловецъ, бр. 1.

44.Гънчев 2004. Райчев, Р. По дирите на свещения елен – Ловът, бр. 5.

45.Гънчев 2004. Райчев, Р. Рогатият аристократ на небесни планини. – Ловът, бр.1.

46.Гънчев 2004. Райчев, Р. С карабина по Дивия Запад / Георги Богданов /. – Ловецъ, бр. 9.

47.Гънчев 2005. Райчев, Р. Ждрелото на духовете. – Ловецъ, бр. 2.

48.Гънчев 2005. Райчев, Р. За мечки в Карпатите. – Ловецъ, бр. 6.

49.Гънчев 2006. Райчев, Р. Лайката, наследник на сивия вълк. – Лов и риболов, бр. 12.

50.Гънчев 2006. Райчев, Р. Лайките – за и против. – Ловът, бр. 12.

51.Гънчев 2006. Райчев, Р 51.Лайките и ловът с тях – Ловецъ, 12.

52.Гънчев 2006. Райчев, Р. Ловът – древна възможност за изява. – Ловът, бр. 2.

53.Гънчев 2006. Райчев, Р. Оръжието и българина – за честта на рода. – Ловът, бр. 12.

54.Гънчев 2006. Райчев, Р. По дирите на свещения елен. Мит или реалност. – Ловът, бр. 3.

55.Гънчев 2007. Райчев, Р. Лов на турове в Кавказ. – Ловът, бр. 1 .

56.Гънчев 2007. Райчев, Р. Лов на турове в Кавказ. – Ловът, бр.3

57.Гънчев 2007. Райчев, Р. Оръжието и българина – за честта на рода. – Ловът, бр. 3.

58.Гънчев 2007. Райчев, Р. По стъпките на туровете. – Ловът, бр. 10.

59.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълчата лайка. – Ловът, бр. 7.

60.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълчата лайка.– Ловът, бр. 8.

61.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълкашините. – Ловът, бр.10.

62.Гънчев 2011. Райчев, Р.Вълкашините – воят на свещените кучета, послание от предците . – Езда, бр.3.

63.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълкашините.Задава ли се ново куче на ловния ни хоризонт – Ловецъ, бр. 5.

64.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълкашините, за и… против.– Лов и куче, бр. 6.

65.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълкашините. Защо вълкът? Защо вълкашини?– Ловът, бр. 5.

66.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълкашините – свещените кучета на предците ни.– Лов и куче, бр. 10.

67.Гънчев 2011. Райчев, Р. Вълкашините – свещените кучета на прадедите ни. – Ловът, бр.3.

68.Гънчев 2011. Райчев, Р. Да си припомним отново за мечката. – Лов и куче, бр.8.

69.Гънчев 2011. Райчев, Р. За моите лайки и вълчи хибриди. – Ловът, бр. 9.

70.Гънчев 2011. Райчев, Р. Кой коли кучето. Или къде изчезна вълчата порода. – Ловецъ, бр. 10.

71.Гънчев 2011. Райчев, Р. Родословието на сивия вълк. – Ловецъ, бр. 6.

72.Гънчев 2012. Райчев, Р. Кой кого? Хора и хищници. – Ловът, бр. 7.

73.Гънчев 2012. Райчев, Р. Кой кого? Хора и хищници. – Ловът, бр. 8.

74.Гънчев 2012. Райчев, Р. Ловът, вдъхновител за творчество. – Ловът, бр. 4.

75.Гънчев 2012. Райчев, Р. Още за примирието с вълци, чакалите и помиярите. – Ловът, бр. 6.

76.Гънчев 2013. Райчев, Р. Истината за мечките и хората. – Ловецъ, бр. 1.

77.Гънчев 2013. Райчев, Р. Лов на диви свине с вълна – статистически анализ на работните качество на кучетата. – Ловът, бр. 4.

78.Гънчев 2014. Райчев, Р. Вълкашините – истински бойци в лова на диви свине. – Ловецъ, бр. 10.

79.Гънчев 2014. Райчев, Р. Вълкашините – истински бойци в лова на диви свине. – Ловецъ, бр. 11.

80.Гънчев 2014. Райчев, Р. Действия на вълкашините при намиране на дивеча. – Ловът, бр. 7.

81.Гънчев 2014. Райчев, Р. Ловът с вълкашините – статистическото изследване върху практическите  ловни изяви на вълкашините. – Ловът, бр. 5.

82.Гънчев 2014. Райчев, Р. Успешен дебютира в развъждане на български вълкашини. – Ловът, бр. 4.

83.Гънчев 2015. Райчев, Р. За мечки в Сибирската пустош. – Ловът, бр. 6.

84.Гънчев 2015. Райчев, Р. За мечки в Сибирската пустош. – Ловът, бр. 7.

85.Гънчев 2015. Райчев, Р. Националния вълчи проблем. – Лов и куче, бр. 2.

86.Гънчев 2016. Райчев, Р. На лов за овцебик в Гренландия. – Ловът, бр. 10.

87.Гънчев 2016. Райчев, Р. На лов за овцебик в Гренландия – Ловът, бр. 11.

88.Гънчев 2017. Райчев, Р. Ловът на диви кози – занимание за истински ловци. – Ловът, бр. 8.

89.Гънчев 2017 Райчев, Р. Дивата коза в България – минало, настояще и бъдеще. – Ловът, бр.7

90.Гънчев 2020. Райчев, Р. Лов на диви кози и глухари. 

91.Гънчев 2020. Райчев, Р. Ловът на диви кози – занимание за истински ловци. // http://bran.bg/publikacii-lov/populiarni/

92., Г ънчев 2020. Райчев, Р Дивата коза – минало, настояще, бъдеще,- сайт „Бранъ”, 2020 г.