ПУБЛИКАЦИИ БАГАТУР

 

БОЙНА СЕКИРА- БАГАТУР,Публикации

 

 

 

 

 

ПРОЕКТИ

 СНЦ”БАГА-ТУР” и други

под ръководството на РАЙЧО  ГЪНЧЕВ

 

 

 

 

 1. ”Бага-Тур- българския път за духовно и физическо изграждане (Приобщаване на младите хора към ценностната система на древните българи чрез овладяването на умения по системата на Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур)”. Държавна агенция за младежта и спорта –Програма младежки дейности  2006- 2007 година.
 2. “Прабългарския дух е във всеки от нас”. Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа-2007 година
 3. Земята на древните българи- част от Европейското културно наследство”.Европейска програма “Младежта в действие” – 2008 година. НЦ “ЕМПИ
 4. “Бага-Тур- българския път за духовно и физическо изграждане”.Държавна агенция за младежта и спорта –Програма младежки дейности  2008- 2010 година.
 5. „Древния конен път на българите към европейските земи – послание за духовно и културно обединение на народите”.Европейска програма “Младежта в действие” – 2010година. НЦ “ЕМПИ”
 6. „Пътя на меча Багатур –символ на обединената европейска култура и история”.Европейска програма “Младежта в действие” – 2011 година. НЦ “ЕМПИ” .
 7. „Пътя на меча Багатур – в обредите и обичаите на древните българи, посветени на природата и нейните обитатели”. Европейска програма “Младежта в действие” – 2013 година. НЦ “ЕМПИ”.
 8. „Популяризиране на стрелбата с прабългарски лък” на СНЦ „Бага–Тур”.“Младежки банки” и фондация “Обществен дарителски фонд”- Стара Загора. 2013 година
 9. “Доброволци възстановяват уменията на прабългарите“Програма „Национална програма за младежта 2011-2015“; НЦ ЕМПИ
 10. “Сакралната мистика на самодивските игри”– Програма “Живо наследство” , ФРГИ 2013г
 11. „Доброволци пресъздават древния бит и култура на траките” – Национална програма за младежта 2011-2015г, Министерство на младежта и спорта, 2014-2015г. Линк: https://www.facebook.com/bagatur.bg/posts/1071238862903759 – за тракийската колесница
 12. „Дивите животни и птици в митологично –обредната система на древните траки и прабългари Линкове: https://www.facebook.com/bagatur.bg/posts/1165898400104471
 13. „Доброволци пресъздават хайдушкия баладичен епос”Национална програма за младежта 2016-2020г, Министерство на младежта и спорта, 2016-2020г.
 14. Доброволци пресъздават фолклорния мит за Ангел войвода Национална програма за младежта 2016-2020г, Министерство на младежта и спорта, 2016-2020г.2018-2019 г.
 15. Консултантски проект и характеристика на туристическата и стопанска дейност на обект “ДЮЛЯТА