Тест

ПУБЛИКАЦИИ ХАЙДУТ

ФИЛМИ ЗА ХАЙДУТИ

  1. Ангел войвода
  2. Индже
  3. Калифер войвода

ВЕХТ ВОЕВОДА

Зора пукна се не съмва
на връх планина.
Вехт войвода душа бере
в тъмна пещера

Айде холан брей, в тъмна пещера

В късна доба го сърдиса
сребърен куршум.
И застигна го потеря
на хайдушки друм

Айде холан брей, на хайдушки друм

Арнаутите извади старият юнак
ятаганът и камата,
черният кулак

Айде холан брей, черният кулак

Нямаше си той дружина
нито байрактар.
Зор бастиса ги мърцина
кьопек кърджалар

Айде холан брей, кьопек кърджалар

Сгъна нога та приседна
беше уморен.
Дрямка смъртна го налегна
не дочака ден 

Айде холан брей, не дочака ден

Меса късат усорлици
църна кръв се лей.
Очи пият усойници
вятърът му пей

Айде холан брей, вятърът му пей

Бело конче рий с копито
жалната земя.
Вие куче Вълкашито
вий та онемя

Айде холан брей, вий та онемя

Нема кой да го проводи
в сетният му път.
Ни изгора, нито челяд
с него да върват

Айде холан брей, за последен път

Сал Балканът си привежда
Модрото чело
и хортува и нарежда
както е било

Айде холан брей, от време оно

Сбогом горест арамийска
ладни механи!
Горо Майко телилейска
хорски кръвнини

Айде холан брей, хорски съдбини-и-и.

КАЛИФЕР

Жили били по тие Балкани отколешни,  люде трудолюбиви и праведни. И благополучен бивал денят им в старание и преклонност пред щедрите дари на земята Майка. Ама не трая така дълго людското благополучие. Нагази ги чужда вяра.  С огън… и меч. И зачерни светлия ден… и наложи мъки и оскърбления нечути. Рат нечестива прийде  из пуста Анадола. Ройна се яко сган поганска, та прегази и стъпка без жалост китни гюлища под Балкана. Агарянът стръвно коляше и безчестеше окаяната рая. Биеше и убиваше за нищо и свят момци и мъже оставиха кости мърцина на поле брани. Зайде закат къмто Чафадарица и месечината затули лик посреди облаци черни. Търкули се  плаха и  буторяса светилото свое из дебрите на Чамлъка. Иконите злочести кървави сълзи пролеяха… и прокълна чер арапинтаз божа обител.  Из тъмата юдова, огреяна от пожари яви се страшният му лик…  И подложи на сеч и поругание мало и голямо. Насильоваше и палеше с огън коренът български робителят,  та дете в майка проплака и кърваво оро зави се над горкото племе.  И зулуми нечуяни сринаха и впепелихакаазата доземи.Бастисаха ордите  диви Звъниграда та камък връз камък там не остана.  И удави се в писък и стонове жални екът на посечените чанове що огласяха отколе долината в сладкогласни си звънове. А над димът що пое на възбог подир кланетата жидовски,  виеха се и грачеха доволно Орляци стръвни… Ама опъкмиллет щъкаше тъдява,  та изстъпи се отпреде им левент юнак… Балканджия !!… Наду рогът боен и призова ги на бран безпощадна. Самnси беше не человек обичаен и коренът му незнаен бе. Мълвяха людете, че семето му иде от Змей !… Горянин ! … С непомерна сила человеческа одарена бе дивната му природа. Сам, Той беше…Калифер войвода!  Чело му слънце греяше, месец в пазуха пладнеше и ясни  звезди  блестяха по ястъклии мустаки. Биволски бик наборваше, ага му рога о земи  превие… Адам бой айгър рипаше и в надпревара с него тичаше… Пръстен нишан биеше от коня като хала препуснал… С вълкошит калпак сургучлия, мечешки кюрк на рамо и каяфет сърмовезан. Не пастреше Арамият алтъни за ковани тежки ножове с красни кании… Серт атове-врани от кои и бейгарджиите бягат… Гюмушоружие лично… …Салтанати! Лека на клане ръка

Trackback from your site.

bran

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.