ЛОВ

Ловът, като понятие и занимание днес е разтълкуван от професионалния ловен деятел Райчо Гънчев, пребродил у нас и по света безброй ловни пътеки подир дивите животни, опознал архаичния ловен бит на древните, тотемизма, ритуалността, традиции и обичаи от времената на шаманизма и Тангристкото познание. Като бранител на древния морал и етика в този сблъсък „на живот и смърт”, Райчо Гънчев отваря нови хоризонти за размисъл сред урбанизираното човечество. Поетиката и драмата в книгите и стиховете му за лова са следствие на задълбочени научни трудове, проекти и студии, анализи, практически съвети и разсъждения за поведението и съществуванието на фауната в миналото и днес.

*Всичките теми са само основа за последващо разгъване на дейността при партньорски интерес.