ТВОРЕЦ

Творчеството проявено във всичките му общоприети направления е обект на популяризиране в този сайт. Чрез снимки, видео и текстове ще бъдат представяни тезите, произведенията и идеите на творческите натури. Сайтът е поле за изява на изкушените към перото и белия лист, палитрата на художника, майсторите на художествени занаяти от стари времена, съвременни артистични натури, филмови деятели, исторически и природни дейци, ловни и спортни любители и т.н. Когато обектът на техния интерес е пряко свързан с пътя и съдбовността на българската народност, природата, съдбините на знайни и незнайни наши предци от минали времена и епохи, деятелност сега и видения в бъдното – мястото им е тук, без оглед за възраст, пол или народност. .

*Всичките теми са само основа за последващо разгъване на дейността при партньорски интерес.