ХАЙДУТ

Хайдушкия епос е увенчан тук от недрата на първичния порив при зараждането му сред българите, като естествено наследие на юнашкия дух от прастари времена. В сайта се възкресява спомена за онези „вехти воеводи”, чийто митологизиран образ, възпят в сказания и песни е съхранен в народната памет. Така се извежда на показ титаничния магнетизъм на техния непреклонен дух, пренебрежението към робското малодушие и смъртта, и гордото надмощие към безсилието на порочната власт. Разказа, показността и героизираните събития от техния живот, както и фолклорните мотиви, предания и легенди са обект на вдъхновение и популяризиране по един атрактивен и заинтригуващ начин – балади, филмиране, ритуалика, интерактивни събития и др .

*Всичките теми са само основа за послдващо разгъване на дейността при партньорски интерес.