БАГАТУР

Багатур е всеобхватна система за формиране на подрастващите и младежта – физическо, интелектуално и духовно, базирана върху древния житейски мироглед, традиции и морал на предците ни. Идейната, философска и организационно методологическа платформа са адаптирани към реалностите на съвремието чрез школа „Бага-Тур”/ / В сайта представяме множество реализирани проекти, обществени събития, филми и ТВ предавания, книги, публицистика и поетично слово, както и оригинални способи за практикуване. Общуването с природните ритмики и празнично ритуалната ни обредност пробуждат родовата памет и самосъзнание в хода на съдбовната ни историчност. С дейни участия в национални и международни етно културни, състезателно турнирни и исторически мероприятия се търси и утвърждава Българската следа в пътя на народите.

*Всичките теми са само основа за последващо разгъване на дейността при партньорски интерес.