ВИДЕО ЛОВ

ФИЛМИ за ЛОВА

от Райчо Гънчев / самостоятелни и в съавторство с Видео Арт /

 1. Мечи дири
 2. Силуети над Арда
 3. Централен Балкан
 4. Шепота на планината
 5. Дивият свят на България
 6. Властелинът на дивите дебри
 7. Вълк
 8. Мечка
 9. Дива свиня
 10. Дребен дивеч
 11. Аклиматизиране на дивите животни
 12. Дивечът в планините
 13. Кентур
 14. Лов в Балкана
 15. Лов в Родопите
 16. Лов на диви свине
 17. Лов на мечки
 18. Лов на вълци
 19. Лов на дребен дивеч
 20. Лов в България
 21. DER BRAUNBAR IN BALKAN GEBIRGE /прогр. VОХ .Германия/
 22. МЕСКА,DEASOURS DES BALKANS /Канал + .Франция/
 23. За козирог в Тян Шан, 2000 г