СКРИН

В названието „скрин” се влага замисълът за онзи стар сандък в който предците ни са пазели най-скъпите си, лични и близки до сърцето и житието им вещи, скъпоценности, реликви и дарове от близки и родственици. Всеобхватността на така пазените предмети често е твърде разнородна. От битови пособия до сакрални и пълни с емоционален заряд изделия и послания. Такава е до голяма степен душевността, психологията и многоличието на народността ни. Идеята за тази рубрика е да потърси най-съкровените кътчета в размишленията и емоциите на българина от стари времена и ги докосне с мисъл, слово и действие. Тяхното съхраняване и предаване на следващите поколения съживява традицията да бъде опазен и дарен на следовниците духът от скрина. .

*Всичките теми са само основа за последващо разгъване на дейността при партньорски интерес.